ASE Group

Moduły

LDAR – moduł dla utrzymania ruchu w zakładach kontrolujących niezorganizowane wycieki lotnych związków organicznych

Moduł obchodowy AUR – zintegrowany program kontroli instalacji, węzłów i urządzeń krytycznych

W ramach dostosowania do wymogów klienta Dział Wdrożeniowy oferuje rozbudowę systemu o dodatkowe moduły funkcyjne.
przewiń
Moduł obchodowyModuł LDAR

Moduł obchodowy pozwala na zaplanowaną i zintegrowaną kontrolę urządzeń scalonych w grupę po ustalonej ścieżce (marszruta).

 

  • Moduł wspomaga pracę personelu przy czynnościach obchodowych
  • Przemyślana trasa skraca czas wykonywanej pracy
  • Ustalona trasa inspekcji wyklucza błąd pominięcia
  • Pełna możliwość modyfikacji szyta na miarę użytkownika
Moduł obchodowy