ASE Group

Moduły

LDAR – moduł dla utrzymania ruchu w zakładach kontrolujących niezorganizowane wycieki lotnych związków organicznych

Moduł obchodowy AUR – zintegrowany program kontroli instalacji, węzłów i urządzeń krytycznych

W ramach dostosowania do wymogów klienta Dział Wdrożeniowy oferuje rozbudowę systemu o dodatkowe moduły funkcyjne.
przewiń
Moduł obchodowyModuł LDAR

Moduł LDAR (Leak Detection And Repair) – program monitorowania i kontroli niezorganizowanej emisji LZO w instalacjach oraz przeprowadzanie napraw.

 

System Inspector-LDAR wspomaga program LDAR w zakresie:

 

 

  • ewidencji urządzeń
  • tworzenia dokumentacji fotograficznej (także w technologii IR)
  • znakowania miejsc emisji (QR, RFID)
  • współpracy z kamerą termowizyjną OGI - EyeCGas® VOC
  • wprowadzania pomiarów (odczyty bieżące) 
  • współpracy z np. SAP
  • informacji o przekroczeniu z nadaniem alertu i zadania naprawy (w formie raportu)