ASE Group

O programie

INSPEKTOR-EX – system paszportyzacji i kontroli instalacji oraz urządzeń, również w strefach Ex.

System Inspector-Ex®

Inspector-Ex® jest nowoczesnym, autonomicznym systemem paszportyzacji i kontroli urządzeń oraz instalacji. Stanowi potężne i przydatne narzędzie dla służb utrzymania ruchu oraz osób odpowiedzialnych za eksploatację urządzeń elektrycznych w zakładach.

O programie

System opracowany został na podstawie wieloletniego doświadczenia inżynierów – praktyków z Grupy ASE. Dopracowana funkcjonalność oraz przyjazny, intuicyjny interface daje wiele możliwości dotyczących kontroli, ułatwia pracę zespołów i co najważniejsze - podnosi bezpieczeństwo.

W zakładach są zlokalizowane setki a nawet tysiące urządzeń i instalacji, które wymagają monitorowania stanu. Na co dzień jednostki odpowiedzialne za utrzymanie ruchu borykają się z koordynacją inspekcji oraz budowaniu wiedzy na temat podległych sobie pozycji. W oparciu o funkcjonalność systemu wspierania kontroli i paszportyzacji urządzeń inspector-ex służby remontowe i utrzymania ruchu łatwiej planują pracę. Określają zakres napraw i budżetują wydatki związane z utrzymaniem dobrej kondycji urządzeń.

Korzyści z zastosowania oprogramowania:

  • Zapewnia rzetelną weryfikację stanu technicznego urządzeń i instalacji
  • Wspomaga prowadzenie utrzymania ruchu z punktu widzenia bezpieczeństwa np. urządzeń krytycznych.
  • Posiada moduł autonomicznego utrzymania ruchu (AUR)
  • Porządkuje i ułatwia dostęp do dokumentacji technicznej
  • Ułatwia inwentaryzację urządzeń
  • Przechowuje dokumentację fotograficzną
  • Generuje raporty w wersji elektronicznej
O programie - Korzyści z zastosowania oprogramowania / Szerokie spektrum zastosowania

Szerokie spektrum zastosowania

Strefa? Żaden problem!

Kontrola urządzeń pracujących w strefach musi odbywać się w zgodzie z przepisami. System InspectorEx® posiada orzeczenie Kopalni Doświadczalnej BARBARA (jednostka notyfikująca GIG) o zgodności programu z normą PN-EN 60079-17:2014-05 Atmosfery wybuchowe – Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych.

 

Oznacza to, że raporty tworzone za pomocą InspectorEx® są wystarczającym i obowiązującym dokumentem potwierdzającym wykonanie kontroli.

referencje

PGE GIEK S.A. 3500 urządzeń: inwentaryzacja, fizyczny serwer, stacja klienta
1000 urządzeń: serwer, stacja klienta, drukarka kodów, PDA
EDF 15000 urządzeń: inwentaryzacja, serwer, stacja klienta,
smartphony, wymiana danych z SAP
PGNiG TERMIKA 300 urządzeń: serwer, stacja klienta, drukarka kodów, PDA
VEOLIA 3000 urządzeń: serwer, stacja klienta, drukarka kodów, PDA
NAFTOPORT 1000 urządzeń: serwer, stacja klienta, smartphony