ASE Group

Inspector SVC

Dla przemysłu i infrastruktury

Inspector SVC

Firma ASE, bazując na wieloletnim doświadczeniu przy tworzeniu i wdrażaniu autorskiego systemu Inspector-Ex, opracowała moduł wspomagający i koordynujący pracę terenowych ekip serwisowych. Potrzeba stworzenia systemu serwisowego pojawiała się podczas spotkań z producentami urządzeń i systemów, które wymagają opieki serwisowej świadczonej przez samego producenta lub jego autoryzowany serwis. Duża liczba urządzeń, objętych okresowym serwisem, rozproszenie w terenie w połączeniu z rozbudowaną strukturą ekip serwisowych wymaga odpowiedniej koordynacji. W takim procesie generowane są wysokie koszty związane z logistyką, dokumentacją jak również z przeoczeniami. Moduł Inspector SVC jest nowoczesnym narzędziem optymalizującym pracę serwisu urządzeń m.in.p.poż., HVAC, dźwigowych i innych.

CYFROWE RAPORTY Z DOKUMENTACJĄ ZDJĘCIOWĄ
ARCHIWUM ELEKTRONICZNE AKTUALNE I DOSTĘPNE DLA OSÓB UPRAWNIONYCH
REALNE OSZCZĘDNOŚCI
CYFROWE FORMULARZE UŁATWIAJĄ PRACĘ SERWISANTA
LOKALIZACJA URZĄDZEŃ I EKIP SERWISOWYCH NA MAPIE CYFROWEJ
KODY QR LUB RFID PORZĄDKUJĄ BAZĘ URZĄDZEŃ

WIELE KORZYŚCI W JEDNYM ROZWIĄZANIU

 • Ograniczenie kosztów
 • Skrócenie czasu wykonania usługi
 • Informacja o bieżącej sytuacji prac serwisowych
 • Uporządkowana i aktualna baza danych
 • Koordynacja ekip serwisowych w terenie
 • Tworzenie on-line dokumentacji cyfrowej
 • Natychmiastowy dostęp do raportów
 • Podwyższenie standardu serwisu
 • Zastosowanie najnowszej technologii cyfrowej

GŁÓWNE ZALETY SYSTEMU:

 • Ewidencja urządzeń i znakowanie QR lub RFID
 • Ewidencja serwisanta, miejsca i czasu naprawy
 • Wizualizacja na mapie lokalizacji urządzeń i ekip serwisowych
 • Wygodny cyfrowy harmonogram
 • Cyfrowe archiwum i pełna historia prac serwisowych
 • Zdalne wysyłanie ekip serwisowych
 • Potwierdzenie wizyty serwisowej w danej lokalizacji
 • Potwierdzenie obecności serwisanta przy urządzeniu
 • Dedykowane listy kontrolne
 • Dokumentacja zdjęciowa z komentarzem
 • Elektroniczny raport po wizycie serwisowej
 • Zdalny dostęp do elektronicznych raportów serwisowych

WDROŻENIE SYSTEMU

System Inspector-SVC wymaga wdrożenia i dostosowania do wymagań klienta.Inżynierowie ASE zapewniają pomoc w zakresie:

 

Mapa urządzeń